Dezelfde mensen in een nieuw jasje.
De ondersteuning in de eerstelijn op het gebied van de GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg) is per 1 januari 2010 anders georganiseerd.
In Amsterdam, met zijn grootstedelijke complexe psychiatrische problematiek, hielden al ruim 10 jaar SPV’ers (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen) vanuit de tweedelijns GGZ-instelling spreekuur in de praktijk van de huisarts. De overheid heeft besloten dat deze hulp voortaan door een eerstelijns hulpverlener moet worden geboden, de POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg). In het gezonheidscentrum is er ogenschijnlijk niet zoveel veranderd, de vertrouwde SPV’ers zijn gewoon onder een nieuwe naam hun werk blijven doen. Een wezenlijk verschil met de oude situatie is dat zij nu onze eerstelijns collega’s zijn, gefinancierd vanuit de eerste lijn en dat de huisarts nu formeel de regie en eindverantwoordelijkheid heeft.