De komende maanden zal het gezondheidscentrum deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie door ARGO, een onderzoeksbureau verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Niet al onze patiënten wordt gevraagd deel te nemen maar het kan zijn dat u de komende tijd door één van de hulpverleners van het centrum hierover wordt benaderd . Deelname bestaat uit het invullen van een vragenlijst over het centrum. Wij stellen het erg op prijs als u daartoe bereid bent! Uiteraard worden uw antwoorden anoniem verwerkt.