In november zal het gezondheidscentrum starten met het gebruik van de zogenaamde “Health Communicator”.   Dit is een hulpmiddel om bijvoorbeeld de communicatie met mensen die slecht Nederlands spreken te verbeteren.

Health Communicator biedt de patiënt de mogelijkheid om in zijn eigen taal het spreekuurconsult vóór te bereiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de krachtige gebruikersinterface die zo is ontworpen dat hij ook geschikt is voor gebruik door ouderen en laaggeletterden. De hulpverlener kanmet de vertaalde informatie een gericht consult voeren. Na afloop van het consult ontvangt de patiënt via het Health Communicator netwerk voorlichting op maat in zijn of haar moedertaal.
 
Door het gebruik van Health Communicator neemt de effectiviteit van het consult toe en neemt de benodigde contacttijd af. Dit betekent een vergroting van efficiëntie en kwaliteit. Natuurlijk is de software van Health Communicator netwerk ook te gebruiken voor Nederlandstalige patiënten, bijvoorbeeld als voorbereiding op het consult bij de praktijkondersteuner.

 Consultvoorbereiding

Voor aanvang van het consult wordt de patiënt verzocht een digitale vragenlijst in zijn of haar moedertaal in te vullen, met betrekking tot de hulpvraag. Deze vragenlijst kanzowel thuis als in de praktijk of kliniek worden ingevuld op de computer.
 
De zorgverlener krijgt direct na het beantwoorden van de vragenlijst de samenvatting in het Nederlands toegezonden. Via de zorgmail module kan deze direct aan het digitale dossier worden toegevoegd.
Na afloop van het consultkande zorgverlener de patiënt via het Health Communicator netwerk voorzien van aanvullende informatie in de vorm van videomateriaal op maat. De patiënt kandeze informatie vervolgens bekijken op de computer waar hij eerder de vragenlijst op heeft ingevuld.