Versnippering is een groot probleem in de zorg.beter-samen-in-noord
Dit leidt er namelijk toe dat partijen langs elkaar heen werken, met als resultaat: teveel of juist te weinig zorg. Dat is voor niemand prettig, zeker niet voor degene die hulp nodig heeft. Daarom werkt de SAG in Noord samen met andere zorgaanbieders aan een samenhangend zorgaanbod in het project Beter Samen in Noord. Het doel: precies die zorg bieden die nodig is – niet meer, niet minder, en ook niet dubbel!

Het project is vooral gericht op kwetsbare ouderen en sociale minima, en is ook bedoeld om de deelname van deze mensen aan het maatschappelijk verkeer te vergroten en de kwaliteit van leven in het gebied te verhogen. Dat betekent dat niet alleen precies die zorg geboden moet worden die iemand nodig heeft, maar ook dat mensen niet onnodig medicijnen krijgen. Zelfmanagement en het voeren van de eigen regie staan dus hoog in het vaandel. Hulp op maat dus. En dat kunnen we alleen bereiken door de krachten te bundelen samen met zorgverzekeraars, gemeente en stadsdeel.
De eerste resultaten zijn positief. De betere onderlinge afstemming leidt tot betere resultaat en lagere kosten.