Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. Er is geen inloopspreekuur.
U kunt voor afspraken bellen (020 – 631 91 57)  tussen 8.00 en 17.00 uur.

Ook kunt u online een afspraak maken, zie afspraak via de website of via het online patiëntenportaal.


Consult van 15 minuten in de ochtend of avondspreekuur

Een reguliere afspraak duurt 15 minuten, meestal genoeg voor één klacht. Bij meerdere klachten of wanneer u een gesprek wilt, verzoeken wij u dit aan de assistent te melden.


Afspraak bij eigen huisarts

In het gezondheidscentrum Banne Buiksloot werken vier huisartsen. Zij werken allen part-time en hebben allen hun eigen patiëntenbestand. Voor u als patiënt betekent dit dat u bij uw arts terecht kan op de dagen dat hij of zij werkt. Op de dagen dat uw eigen huisarts niet werkt, kunt u alleen in geval van medische spoed door één van de andere huisartsen gezien worden. NB op het avondspreekuur kunnen patiënten van alle artsen een afspraak maken.


Doktersassistenten

Onze huisartsen worden geassisteerd door gediplomeerde en ervaren doktersassistenten. U kunt alles aan de assistenten vragen.

Wanneer u een afspraak wilt maken bij uw huisarts, zal de assistent in opdracht van de huisarts altijd naar de aard van uw klacht vragen. Het kan bovendien voorkomen dat zij u een aantal aanvullende vragen stelt om een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is.
Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat problemen die het meeste spoed verdienen het eerst gezien worden, terwijl het in sommige gevallen ook nodig kan zijn dat de assistent direct met de huisarts overlegt.
De assistenten zijn hiervoor opgeleid; zij kunnen op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.