De Doktersassistenten
Er zijn zes doktersassistenten in gezondheidscentrum Banne Buiksloot.
Wie het centrum bezoekt of belt, krijgt hen meestal eerst te spreken. Ze kennen de gang van zaken in het gezondheidscentrum precies en kunnen alle vragen beantwoorden die u daarover heeft. Ze zijn als het ware de wegwijzer van de organisatie.

Telnr : 020 – 631 91 57

De doktersassistent in beeld

Wat kunnen ze voor u doen?
Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
Uitslagen van onderzoeken: de doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).

Eigen spreekuur doktersassistenten
Kleine zaken: Elke dag houden de doktersassistenten zelf spreekuur. U kunt dan met afspraak bij hen terecht voor allerlei kleine zaken; ze kunnen oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties geven, wratten laten bevriezen,  enzovoorts.

Uitstrijkjes maken: elke dinsdag- en dondermiddag kunt u als u een oproep heeft voor het bevolkingsonderzoek een uitstrijkje laten maken door een van de assistenten. Hiervoor dient u een afspraak te maken en daarbij duidelijk te vermelden dat het om een uitstrijkje gaat in het kader van het bevolkingsonderzoek.