Er zijn zes doktersassistenten in gezondheidscentrum Banne Buiksloot.
Wie het centrum bezoekt of belt, krijgt hen meestal eerst te spreken. Ze kennen de gang van zaken in het gezondheidscentrum precies en kunnen alle vragen beantwoorden die u daarover heeft.


Wat kunnen zij voor u doen?

  • Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.
  • Afspraken maken voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur.
  • Overleggen in geval van spoed. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.
  • Uitslagen van onderzoeken doorgeven. De doktersassistent kan zien of een uitslag binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).
  • Spreekuur houden voor kleine zaken, zoals oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, bloeddruk meten, injecties geven, wratten laten bevriezen. Het spreekuur is elke werkdag, op afspraak.
  • Uitstrijkje maken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dat kan op woensdagmiddag, donderdagmiddag, en vrijdagmiddag op afspraak. Vertel duidelijk dat het om een uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek gaat.