Op dit moment werkt er 1 praktijkondersteuner voor de GGZ in het gezondheidscentrum:  Anja van der Land.

Sinds 2000 is er een POH GGZ (praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg) werkzaam in het Gezondheidscentrum Banne Buiksloot. De POH-GGZ wordt gedetacheerd vanuit Arkin. Deze praktijkondersteuner werkt op dinsdagvan 8.30 tot 17.00 uur en op woensdag van 8.30 tot 17 uur. Op donderdag werkt ze op locatie: Jan Thomeepad 5 tel: 5908581.


Wat doet de praktijkondersteuner?

De POH-GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) is een gespecialiseerde psychiatrisch verpleegkundige die nauw samenwerkt met het gezondheidscentrum en een psychiater. Hij heeft ook contacten met de Jellinek (verslavingszorg). U moet naar hem verwezen worden door de huisarts, het maatschappelijk werk of de psycholoog. U kunt niet zelf een afspraak met hem maken.

Bij het vermoeden van psychische, psychiatrisch e.o. verslavingsproblematiek (bijv. depressie , angst of rouwproblemen) kan de huisarts u naar de POH GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal dan samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandel aanbod / therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld zijn : een aantal gesprekken bij de POH GGZ zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.


E-health GGZ

Dit zijn websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg.

Beating the blues
Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer