In ons gezondheidscentrum werkt een praktijkondersteuner jeugd:

Helen Dam is aanwezig op woensdagmiddag en vrijdag de hele dag

 

Wat doet de praktijkondersteuner?

De POH jeugd werkt in de huisartsenpraktijk en is aanwezig voor alle kinderen tot 18 jaar. Helen Dam is psycholoog. De praktijkondersteuner jeugd werkt nauw samen met de huisartsen in het gezondheidscentrum en heeft veel kennis van de zorg in de buurt. De huisarts kan u verwijzen naar de POH jeugd.

Bij het vermoeden van psychische problematiek (bv. depressie, angst, ADHD, verslavingsproblemen, gedragsproblemen of rouwproblemen) kan de huisarts u en uw kind verwijzen voor een kennismakingsgesprek. Ook ouders met vragen over de opvoeding en/of ontwikkeling van kinderen kunnen terecht bij de POH jeugd. In het kennismakingsgesprek zal er samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welk behandelaanbod het beste bij u en uw kind past. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een aantal gesprekken bij de POH Jeugd of een verwijzing naar de ouder kind team, psycholoog, de psychiater of een maatschappelijk werker.

 

U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met de POH Jeugd:

Helen Dam:

06-36092320