De Praktijkondersteuners
In het centrum zij drie praktijkondersteuners werkzaam.
Zij hebben eigen spreekuren en u kunt door uw huisarts naar hen verwezen worden. Zij leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

Wat doen zij?
Praktijkondersteuners controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie.
Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is.
U krijgt van hen voorlichting over uw ziekte en instructies hoe zelf controles te kunnen uitvoeren.
Ook kunnen de praktijkondersteuners extra onderzoek verrichten, zoals een longfunctieonderzoek of een hartfilmpje.
De praktijkondersteuners houden tevens in de gaten of U voldoende hulp krijgt en kunnen u informatie geven wanneer extra hulp noodzakelijk is. Tenslotte kunnen de praktijkondersteuners u hulp bieden bij het stoppen met roken.

POH Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.
Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten.

Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn. Als er sprake is van complexe problematiek kan de POH Ouderenzorg de hulp inroepen van De Zichtbare Schakel.

Eigen spreekuren praktijkondersteuners
De praktijkondersteuners houden een eigen spreekuur voor patiënten met:

  • Diabetes ofwel suikerziekte
  • Astma en COPD (chronische bronchitis)
  • Hart – en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk
  • Een hoge leeftijd
  • Invaliderende ziektes
  • Stoppen met roken