Stichting DorasDoras

Telnr: 020 – 435 45 55
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of via loket Zorg en Samenleven: 020 – 751 06 10

Het maatschappelijk werk is enige tijd geleden verhuisd naar de Banne Buikslootlaan 135 (Dienstencentrum Kadoelerbreek).

Wat doen zij?
Veelal gaan emotionele problemen samen met lichamelijke klachten. De maatschappelijk werker kan u dan helpen daar meer zicht op te krijgen. Ze bieden de mogelijkheid om samen de dingen op een rijtje te zetten. In één of meer gesprekken zoekt u samen met de maatschappelijk werker naar een oplossing voor de problemen. Soms zal de huisarts u aanraden om contact met het maatschappelijk werk. U kunt dit ook doen zonder overleg met de huisarts.

Wat kunt u verder van de maatschappelijk werker verwachten? Advies bij allerlei problemen in het dagelijks leven. Dat kunnen kwesties zijn waar u met vrienden en familie niet uitkomt, of die u juist niet met hen wilt bespreken.

Een paar voorbeelden:

  • Problemen met uzelf of met uw relaties.
  • Problemen op het werk.
  • Problemen in het gezin of vragen over de opvoeding.
  • Eenzaamheid, moeilijk contact leggen.
  • Financiële problemen
  • Lichamelijke klachten waar de dokter geen oorzaak voor vindt
  • Moeilijk te verwerken verdriet bij overlijden partner of familielid
  • De maatschappelijk werker kan ook doorverwijzen; dat gebeurt in overleg met u.