In het gezondheidscentrum Banne Buiksloot is een psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam gevestigd. Dit is een praktijk voor kortdurende psychologische gezondheidszorg. De hoofdlocatie van de praktijk is op de Van Baerlestraat 13-2HG te Amsterdam.

De behandelend psychologen zijn geregistreerde GZ-psychologen  die samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aanpakken.

De psychologen in dit gezondheidscentrum zijn:

 • Marjan Kroon
 • Leanne Mol


Afspraken maken en veranderen

Als u een afspraak wilt maken, afzeggen of verzetten kunt u bellen met het secretariaat op telefoonnummer 020 – 618 42 43. Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken. U wordt dan teruggebeld.

Voor behandeling heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.


Wat doet de psycholoog?

Door middel van gesprekken en eventueel testonderzoek wordt een diagnose/indicatie gesteld. De behandeling is klachtgericht, kortdurend en in overleg met de huisarts. Zo nodig, wordt u doorverwezen.

Bij een behandeling kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, EMDR of mindfulness.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid
 • Relatieproblemen
 • “Vage”lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Problemen met vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Problemen met het ouder worden
 • Klachten nav een traumatische gebeurtenis
 • Rouw en verlies
 • Opvoedingsproblemen


De vergoeding van de kosten

In principe is het “gratis”. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2018 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd nadat de behandeling is afgerond. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). U ontvangt eventueel een factuur voor het nog openstaande eigen risico van uw ziektekostenverzekering of u krijgt hiervoor van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed.

Hierover is meer te lezen op onze website:  www.psychologiepraktijkamsterdam.nl


E-health GGZ

Hier vindt u linken naar websites met online hulp wat betreft geestelijke gezondheidszorg:

Diabeter gesteld
Fonds psychische gezondheid
Grip op je dip
Informentaal
Interapy
Kleur je leven
Mentaal vitaal
Psyfit
Zelfhulpwijzer
Onlinezelfhulp